STUDIO LAAW

I studion arbetar vi med identitetsskapande
koncept och designstrategier för offentliga miljöer. 
Vi älskar utforming av arbetsmiljöer och det allra
bästa är att få förändra i en befintlig arbetsmiljö.


SOCIALA MEDIER

Följ oss på sociala medier för fler bilder och inspiration i
det som vi gör om dagarna! 

INSTAGRAM