BYGGBODAR 

22.01.2018

Det hela började med en workshop inledningsvis i projektet. Några månader senare stod stommen på plats. Ett gemensamt atrium sammanflätar 20-talet byggbodar, här möts medarbetarna oavsett tjänst inom bodetableringen. Ett rum som skapat en helt ny möjlighet för samverkan mellan verksamhetens olika professioner. Vi vill utmana idén med med modernt arbetssätt i en bodetalblering och skapa en helt ny känsla. Även om det är en tillfällig arbetsplats ska det inte kännas mindre attraktivt.

I det här projektet har vi varit med att ta fram formen för bodarnas uppställning, ritat möbleringsplaner, tagit fram alla inredning och konkretiserat det i ett koncept. Vi har projektlett utformningen med inredning med nytt och gammalt och arbetat med medarbetarna att våga tänka nytt kring sitt arbetssätt. Nu är första delen färdig med arbetsplatser för flera hundra personer.