FÖRSTUDIE

08.05.2018

I samarbete med Corbell Projekt har vi tagit fram material och paketerat ett lokalsök åt Daresay.  Nu startar jakten på den optimala lokalen utifrån deras egna egenskaper. I kombination med den underliggande förstudie vi gjort och verksamhetens mål de närmaste åren har vi identifierat en rad grundegenskaper som lokalen måste kunna tillhandahålla.  En egenskap är insikten att de arbetar utifrån en kvadrat som de dansant rör sig inom. Vilket i sin tur ger en designprincip om att en kvadratisk lokal är av stor viktig för en Perfect Match i famtida lokal. Nu håller vi tummarna för att de hittar den optimala lokalen. Under tiden lokalsökningen pågår arbetar vi parallellt med koncept och gestaltning.