HÅLLBART

04.02.2019

Ett foajétorg inom Kungsledens bestånd i Kista har fått ett nygammalt uttryck. En plats som kändes ödslig på grund av sin storlek och som saknat kärlek har nu möblerats om och fått nya funktioner. Förhoppningen är att ytan ska generera mer liv och brukas av hyresgästerna på ett nytt sätt samtidigt som den ska kännas mer inbjudande för medarbetare och besökare. Att Kungsleden väljer att återbruka möbler från interna lager för att tänka på miljön gillar vi skarpt och det gör det hela än roligare för oss att skapa nytt. Kan tyckas som en kreativ begränsning att arbeta med enbart återbruk, vi ser det som en större utmaning att åstadkomma något nytt inom en satt ram och på många sätt ett uppdrag rätt i tiden som vi tycker är viktigt!