HUDDINGE SAMHÄLLSFASTIGHETER

15.10.2020

Huddinge Samhällsfastigheter har vi nu hjälpt i olika etapper. Vi har skapat en rad nya rumsliga lösningar och medarbetarna har tålmodigt arbetat i lokalen under hela processen. Vi hoppas den ny/gamla lokalen kommer att generera företaget mer dynamik och energi i den mer trivsam atmosfär. Projekt har till större del bestått av återbruk med visa kompletteringar för att få till de miljöer som stödjer verksamhetens daglig arbete.