MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO & TV

16.10.2020

Tillsammans med Norhammar & Partners hjälper vi myndigheten för press, radio & tv att gestalta sitt nya kontor i Stockholm 01. Spännande och roligt uppdrag som bygger på att skapa något helt nytt genom återbruk.