KONCEPT HOS HUDDINGE SAMHÄLLSFASTIGHETER

03.03.2020

Året startade i raketfart! Vi har under den senaste månaden suttit på plats ute hos Huddinge Samhällsfastigheter som står inför en förändring i sitt befintliga kontor.    
Innan sportlovet presenterade vi vårt koncept för den härliga arbetsgruppen.                     I konceptpaketeringen, som bygger på insikter från våra platsstudierna och intervjuer, 
har vi utformat arbetsplatsen på ett för dem nytt sätt. Vi är övertygade om att de behöver utmanas lite och det möjliggör vi under "patchwork quilt" konceptet. Arbetet fortlöper nu under våren. Till sommaren ska kontoret ska vara ombyggt och klart.